Windows Phone7

Windows Phone7

Registry editor

12.09.2012 20:37
Zde je editor k editování registrů systému Windows Phone 7/7.5. Editování je na vlastní nebezpečí tudíž nikdo nenese odpovědnost za případné zničení zařízení....                                    ...