Registry editor

12.09.2012 20:37

Zde je editor k editování registrů systému Windows Phone 7/7.5.

Editování je na vlastní nebezpečí tudíž nikdo nenese odpovědnost za případné zničení zařízení....

 

                                     DOWNLOAD

 

HESELO: HD2STR